Финалните дейности по проекта „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот”

Текат финалните дейности по проекта „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот” в градския парк.  Почти готова е новата детска площадка. Поставени са соларни лампи. Парковото осветление ще създаде условия за активна дейност в парковата зона през цялото денонощие и е предпоставка за провеждане на различни обществени мероприятия и дейности.

В ход е изграждането на така наречения сух фонтан, който ще разпръсква вертикални струи. Алеите се облагородяват, а автоматизираната поливна система ще осигури правилното и оптимално поддържане на зелените площи. Усилено се работи и по довършването на водното огледало пред сградата на Общинска администрация. „До месец работата по проекта ще приключи“, заяви заместник-кметът Георги Павлов.
Проектът „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ, по ОП“Регионално развитие“ 2007 г. – 2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn