Финални дейности по проекта, свързан с благоустрояване на жк. „Оптикоелектрон-I“

Извършват се финалните строителни дейности на проект „Паркоустройство и благоустрояване на жк. „ОЕ-I“, кв.229“, западният вход на града, който е част от строителната програма на Община Панагюрище и е етап от мащабното благоустрояване на град Панагюрище.

Целта на проекта е паркоустрояване, облагородяване и подобряване средата на живот, чрез изграждане на обществени зелени площи: създаване на рекреационна зона с кътове за отдих и почивка на жителите и гостите на града, площадно пространство, детска площадка и съоръжения за игра, парково осветление и алейна мрежа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn