Фирма, която да осигури охрана на обекти общинска собственост търси Община Панагюрище

Община Панагюрище отправи публична покана за избор на изпълнител, който да осигури физическа и техническа охрана на обекти – общинска собственост, на територията на общината, по предварително съгласуван списък за срок до края на календарната 2016 год. Прогнозната стойност е 40 000 лева. Документите за участие се внасят в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Панагюрище до 17:00 часа на 15 декември 2015 година.

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

 1. Вещите и съоръжения под охрана в Градски парк – Панагюрище:

1.1. Тревни площи

а/ Южна част

б/ Северна част

1.2.Цветни площи

1.3.Пясъчник- 1бр.

1.4 Парково оборудване

а/ Пейки с облегалки-70 бр.

б/ Беседка за детска площадка- 1бр.

в/ Кошчета за смет- 20 бр.

г/ Информационни табели -2бр.

1.5 Паркови стълбове за осветление – 23 бр.

1.6. Чешма- 1бр.

1.7. Сух фонтан- 1бр.

1.8. Паметници- 4 бр.

1.9. Паметни плочи – 1бр.

1.10. Пасарелка- 1 бр.

1.11. Метални паркови стълбове/тип JM-T1/ за осветление със соларни панели и LED осветителни тела- 11 бр.

1.12. Детска площадка

а/ люлка двуместна с два бр.седалки – тип „кош“ – 1 бр.

б/ люлка двуместна с два бр. плоски седалки – 1 бр.

в/ клатушка- автомобил -1 бр.

г/въртележка със седалки-1 бр.

д) информационна табела за детска площадка

 1. Вещи и съоръжения под охрана на площад “20-ти Април” и района на мемориален комплекс „Априлци“/до паметника „Априлци“ вкл./:

2.1. Тревни площи

2.2. Цветни площи

2.3. Водно огледало- 1 бр.

2.4. Стойка за велосипеди- 3 бр.

2.5. Паркинг- ограничител- 16 бр.

2.6. Информационна табела- 3 бр.

2.7. Стоманени стълбове за осветление -14 бр.

2.8. Кошчета за смет – 45 бр.

2.9. Пейки с облегалки-71 бр.

2.10. Чешма- 1бр.

2.11. Паметници- 2 бр.

2.12. Паметна плоча – 1 бр.

2.13. Пилони за знамена – 2 броя

2.14. Детска площадка

а/детско комбинирано съоръжение с 4 кули– 1 бр.

б/люлка двуместна с два бр.седалки – тип „кош“ – 1 бр.

в/ детско комбинирано съоръжение с тунел за игри- 1 бр.

г/ информационна табела -1 бр.

д/ограда към детска площадка-1 бр.

е/врата към площадката- 1 бр.

2.15.Паркови метални стълбове с осветителни тела метал- халоген – 24 бр.

 1. Вещи и съоръжения под охрана на площад “Цар Освободител” – Панагюрище:

3.1. Тревни площи

3.2. Пейки – 6 броя

3.3. Стълбове за осветление – 3 броя

3.4. Кошчета за смет – 2 броя

3.5. Чешма – 1 брой

3.6. Войнишки паметник с паметна плоча с имената на загиналите във войните

3.7. Прожектори – 5 броя

 1. Вещи и съоръжения под охрана на площад “Райна Княгиня” – Панагюрище:

4.1. Тревни площи

4.2. Пейки – 9 броя

4.3. Паркови стълбове за осветление – 9 броя

4.4. Паметник- 1бр.

4.5. Прожектори – 3 броя

4.6 Кошчета за смет – 4 броя

 1. Млечна кухня към Домашен Социален патронаж /ДСП/ , находяща се в сградата на Център за възрастни хора с увреждания на ул. “Кръстьо Чолаков“

6.Обекти находящи се в сградата на стадион “Орчо Войвода”

7.1. Съблекалня към стадион “Орчо Войвода”

7.2. Спортна зала по джудо

7.3. Гараж към зала по самбо

7.4 Помпена станция

7.5 Офис на спортна зала по хандбал

7.6. Спортна зала по хандбал

7.7. Склад към спортната зала по хандбал

 1. Театър Дом Паметник

8.Пробационна служба – 1 кабинет находящ се в сградата на ЦДГ “Брезичка”

9.Сгради на детски градини – 5 бр., находящи се в селата Попинци, Елшица, Левски, Бъта и Оборище

 

10.Сгради на кметства – 7 бр., находящи се в селата Елшица, Левски, Баня, Бъта, Попинци, Оборище, Поибрене

11.Сгради на училища- 6 бр., находящи се в селата Оборище, Елшица, Баня, Бъта, Левски, Поибрене

12.Склад към сграда “Старата пожарна”

13.Помещения, находящи се в сградата на община Панагюрище

Каса ТДД (Териториална данъчна Дирекция)

Общинска каса

 1. Четири броя гаражи, собственост на Община Панагюрище
 2. Градска библиотека – I и II етаж и хранилище към библиотека
 3. Градска Минерална баня
 4. Детско помещение с компютри, находящо се в сградата на ОДК /Обединен детски комплекс/ на ул. “Ангел Шишков”
 5. Три кабинета МКБППМН, находящи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”
 6. Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св Козма и Дамян“ на ул. „Кръстьо Чолаков“ №32
 7. Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга“ на ул. „Кръстьо Чолаков“ №32
 8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ на ул. „Кръстьо Чолаков“ №31
 9. Филиал на СОУ “Нешо Бончев”/ Старото ОУ “Марин Дринов”-закрито/
 10. Обекти находящи се в село Панагюрски колонии
 11. 7 бр. общински масивни двуетажни вили всяка от по 2 етажа
 12. 1бр. административна сграда
 13. 1 бр. столово помещение със складова база
 14. 1 бр. щаб към административната сграда
 15. Склад на Гражданска защита на ул. „Христоско Ендаров“ в село Бъта
 16. ОУ „Свето Покровско“/закрито/, находящо се на ул. „Захари Стоянов“
 17. Тревни и цветни площи, находящи се на следните места:

Пл. „Павел Бобеков“

Ул. „Георги Бенковски“

Триъгълника на светофара на ул. „Георги Бенковски“

Търговски център

Триъгълниците при „Петрол“

Жк. „Асарел- Медет“

Кв.„Младост“

Триъгълника при „Бунай“

Площи срещу „Лукойл“

Пл. „Пенчо Хаджилуков“

Пред Тутевата къща

П-к на Генерал Дендевил

Бул. „Пятигорск“ – триъгълника

Ул. „Павел Хаджисимеонов“ – триъгълника

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn