Фирмите подават данъчни декларации само по електронен път, отпада отстъпката от 1%

С промените в закона за корпоративното подоходно облагане всички юридически лица,които имат задължение да подават годишна данъчна декларация за доходи през 2017 г., ще го направят само по електронен път, съобщават от НАП. С посочената промяна респективно отпада и ползването на действащата до сега отстъпка, при подаване на ГДД по електронен път.

Друга промяна от 01.01.2018 г. е, че годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължени лица, които през данъчния период т.е. 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите по ЗКПО тази година изтича на 2 април 2018 г. (31 март е в събота). След изтичане на законоустановения срок за подаване на годишна данъчна декларация лицата имат възможност еднократно в срок до 01.10.2018 г. да подадат нова ГДД и да извършат корекции в подадените данни.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn