Фондация „Цоцорков род” обяви конкурс за историческо изследване „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни” за наградата на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков

По случай 70-годишнината от откриването на Панагюрското златно съкровище  Фондация „Цоцорков род” обявява Конкурс за самостоятелно  изследване на тема „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни”.

Целта е конкурсът да даде възможност на учениците да разкрият и изразят своя творчески талант и идея. Да се събуди интересът им към  античната история, да провокира интерес към изследователска работа.

Конкурсът е предизвикателство за участницитe, използвайки въображението си да докажат, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти. С избора на най-подходящата форма на изложение (реферат или есе) кандидатът показва умение пълноценно да представи събраната и обработена от него информация.

Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици, които учат редовна форма на средно образование в 9, 10, 11 и 12 клас от всички училища в страната и центрове за личностно развитие.

Краен срок за предаване на творбите – 30 март 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)

РЕГЛАМЕНТ

Темата да обхваща:

– Панагюрското златно съкровище като част в развитието на тракийското изкуство (архитектура, скулптура, живопис, занаяти, традиции, иконография и пр.);

– Начин на изработка, изображения, теории за произход;

– Пътувания и експонирането му „у дома” и „в чужбина”;

– Откриването на Панагюрското златно съкровище като централен компонент в семейството на тракийските съкровища и превръщането му в национално богатство.

Творбата трябва да е придружена с информация за автора: име, електронен адрес, телефон за връзка, град, училище, клас.

Използваната литература и информация да бъде посочена след края на текста.

Разработката да бъде написана при спазване на правописните, граматическите и пунктуационните правила.

Обемът на текста да бъде не повече от 8 страници А4, 15 хил. знака обем, шрифт Times New Roman, 12 пункта, междуредие 1.5, стандартни полета, двустранно подравняване на текста. Приложенията – снимки, таблици, диаграми, карти и др. не се включват в обема на текста.

Конкурсните произведения ще се оценяват от комисия, съставена от учени – историци. Оценяването се извършва по точкова система, съобразно зададени критерии. В оценката присъства и кратка писмена рецензия за достойнствата и пропуските в разработките.

Организатор е фондация „Цоцорков род”.

Отчитане на резултатите:

Резултатите от Конкурса „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни” ще бъдат обявени на 20 април 2019 г. Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща.

Наградата ще бъде връчена по време на тържествата за празника на гр. Панагюрище на 2 май  2019 г.  на м. Оборище.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, специалистите в центровете за личностно развитие да популяризират конкурса и създадат условия за участие на повече ученици в това родолюбиво начинание.

Творби на участниците се приемат до 30 март 2019 г. (трябва да се приложат 3 (три) екземпляра на хартиен носител и диск с файла)

на e-mail: foundation@tsotsorkov.org

на адрес:

Фондация „Цоцорков род”

За Конкурс „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни”

гр. Панагюрище 4 500

ул. „Георги Бенковски” № 6

(Кино „Модерен театър)

 

За допълнителна информация и контакти на e-mail:

foundation@tsotsorkov.org

 

 

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn