Ценно издание обогатява познанието за Панагюрище и панагюрци

От печат излезе второто преработено и допълнено издание на „Панагюрци в Цариград през Възраждането. Справочник.” на доц. д-р Атанас Шопов. Историческият документален справочник обогатява познанието за мястото и ролята на Панагюрище в приобщаването на българите към модерната европейска цивилизация. Изданието, което се посвещава на 140 години от героичната Априлска епопея, е издържано в енциклопедичен стил. Спазен е и основополагащият принцип за енциклопедичното съдържание, а именно да се цитира източникът на информация.

kniga shopov  „Панагюрци в Цариград през Възраждането” започва с две студии, посветени на Панагюрище и Цариград. Сбито, но изключително съдържателно, научните трудове на доц. д.р Атанас Шопов представят интересни факти, някои от които за пръв път стават достояние на широката аудитория. Следва самият справочник, в който са включени имената на плеяда панагюрци, които пребивават в Цариград и допринасят за общото национално издигане и укрепване на българския дух в този космополитен център. В справочника са включени  и личности от Панагюрския край. Те са открити сред спомоществователите, като отбелязани, че са от Панагюрище, а това показва влиянието на средногорския град над съседните селища през възрожденската епоха, отбелязва авторът на изданието.
Доцент Шопов споделя, че за разработването на справочника е използван богат изворов материал. Особено важни сведения се откриват в архива на Исторически музей-Панагюрище, както и от запазения и неизползван напълно досега изворов материал във фонда на отдел „Възраждане” при Исторически музей-Панагюрище, архивите на НБ „Св. св. Кирил и Методий”, Научния архив на БАН, РБ „Иван Вазов” в Пловдив.
Доц. д-р Атанас Шопов споделя желанието си справочникът да бъде обогатяван и развиван от поколенията.

През септември предстои официалното представяне на изданието. Негов енциклопедичен редактор е доц. д-р Милен Куманов, технически редактор и дизайна на корицата са дело на Стоян Немигенчев, редактор е Петя Сеферинкина, рецензент е доц. д-р Христо Темелски.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn