ЦОП „Зора” стартира кампания «Говори открито за домашно насилие»

От 20-ти октомври Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище стартира първи етап на информационна кампания «Говори открито за домашното насилие» , която се реализира в ОУ “20-ти Април”, ОУ “Проф. Марин Дринов” и СОУ „Нешо Бончев“ в гр. Панагюрище.
По предварително изготвен график, съгласуван с училищата, ще се провеждат срещи с ученици от 5 до 8 клас. С презентационния материал вече са се запознали учениците от 5-ти, 6-ти , 7-ми и 8-ми клас на ОУ “20 април“ и една паралелка седмокласници от СОУ “Нешо Бончев“. Срещите ще продължат до началото на месец декември.
„Имаме амбицията информационната кампания да продължи, като предвиждаме във втория етап да бъдат обхванати учениците от 9 до 12 клас“, каза директорът на центъра Красимира Йонева- Русинова.
Кампанията е насочена в посока информиране на децата за същността на домашното насилие, изясняване на видовете домашно насилие, какво е необходимо да се направи, когато са свидетели или жертви на домашно насилие и към кого да се обърнат за помощ.
Освен това, кампанията цели да разшири и обогати знанията по темата, с цел по-лесно разпознаване на явлението „домашно насилие” и да даде повече гласност на проблема, както и да повиши чувствителността на подрастващите, относно предложената тематика и да предизвика дискусия.
“Смятаме, че обхващайки учащите в широкия възрастов диапазон от 5 до 12 клас, ще спомoгнем за разпознаването на проблема „домашно насилие”, а това би повлияло върху промяната в нагласите на учениците, за намаляване толерантността към формите на домашно насилие и популяризиране начините за противодействие на това явление. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филми с образователна цел, информационни брошура и флаери.Ангажираме се, след финализиране на информационната кампания «Говори открито за домашното насилие», да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност, в училищната мрежа на община Панагюрище”, каза директорът на ЦОП „Зора“ Красимира Йонева-Русинова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn