ЦПЛР -Панагюрище и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират конкурс за приказка и мултимедийна презентация за ученици

Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират конкурс за приказка и мултимедийна презентация за ученици от І – ІV, V – VІІ и VІІІ – ХІІ клас.

Творбите трябва да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, да дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – І – ІV клас: Конкурс за приказка на тема: „Във вълшебната страна на здравето”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИКАЗКА :  Да отговаря на зададената тема.

Да има изразено лично отношение към проблема.

Да има позитивно послание.

ВТОРА и ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – ХІІ клас Конкурс за презентация на тема: „Аз съм здрав, защото…”

Учениците от V до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи – V–VII клас; VІІІ – XII клас.

Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МУЛТИМЕДИЙНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH;

Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.

Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.  Ще се поощрява използването на авторски материали.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 22.03.2017 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886 30 98 03. Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на 28.03.2017 г. в ЦПЛР от 15:00 часа. За отличените творби ще бъдат осигурени предметни награди.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn