ЦПЛР- Панагюрище обявява общински ученически конкурс „България- късче от рая”

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ-КЪСЧЕ ОТ РАЯ”

Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март и 147 години от Априлското въстание.

Организира се в три раздела:

-конкурс за рисунка

-конкурс за есе, разказ, стихотворение

-конкурс за макет

І. ЦЕЛИ

– Да се предостави възможност на учениците чрез рисунка и слово, да разкрият красотата на България с нейната природа, бит и култура;

– Да се възпита любов към „всичко българско и родно”;
– Да се провокира творческият потенциал и положителното мислене на младите хора.

ІІ. Право на участие имат всички ученици от община Панагюрище, разделени в три възрастови групи:

І група – от І до ІV клас

ІІ група – от V-VІІ клас

ІІІ група – от VІІІ-ХІІ клас

ІІІ.Условия за участие:

1. Всички конкурсни материали се изпращат в ЦПЛР до 27.02.2023 година.

2. Материалите и техниката са по избор на участниците.

3. Всяка творба се придружава от следните данни:

трите имена на автора,клас, училище, школа/клуб, кръжок и др./,ръководител. Данните да са поставени на лицевата страна на творбата.

4. Класирането ще бъде индивидуално и колективно ще се извърши за всеки конкурс в посочените по-горе възрастови групи.

5. Наградите ще бъдат предметни.

ІV. СРОКОВЕ:

  1. Краен срок за получаване на конкурсните материали –  27 февруари 2023 г.
  2. Откриване на изложбата, тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови  места  участници – 02.03. 2023 г. в ТДП от 15:00 ч.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЦПЛР-ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, Email: odkpan@abv.bg.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn