Четири нови електронни услуги на Националния осигурителен институт

От 1 юли удостоверението за месечния размер на получените суми за пенсия и добавки може да се получава и по електронен път. Това е една от четирите електронни услуги на Националния осигурителен институт (НОИ), които са достъпни от 1 юли. Втората нова услуга е “Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”. Тези две услуги касаят издаването на удостоверения от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) или териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията/те и добавката/те.
Третата електронна услуга е “Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер”. Тя е само от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. С документа лицата с настоящ адрес на територията на други държави доказват обстоятелството, че не получават пенсия в България.
Изплащането на неполучена пенсия от починал пенсионер също ще бъде възможно, чрез подаване на заявление по електронен път от наследниците към съответното териториално поделение, изплащало пенсията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ.
При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ – www.nssi.bg.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn