Читалищата в община Панагюрище получиха допълнително финансиране

За шеста поредна година Община Панагюрище финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност 57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева.

Всяко читалище в община Панагюрище кандидатства с проекти. Представените проектни предложения бяха разгледани и оценени от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище.

Оценката бе направена на базата на следните критерии:

– Насърчаване създаването на нови инициативи на територията на община Панагюрище, които ще обогатят културния живот;

– Подкрепа за устойчивост на утвърдени през годините проекти, популяризиращи местните традиции, обичаи и фолклор;

– Подкрепа на събития с национално или регионално значение, или местни празници;

– Включване на самодейните колективи в националния и международния културен обмен – пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси;

– Подпомагане на дейности, свързани с ушиване на носии, но на състави, участващи активно в общински, регионални и национални изяви, в зависимост от броя на съставите и членовете им;

– Закупуване на реквизити или техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищната дейност;

– Развиване на дейности, свързани със съхраняване на културното наследство;

– Подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал.

И през 2018 година всичките девет читалища, които развиват дейност на територията на община Панагюрище получиха допълваща субсидия. Протоколът от разпределението на допълнителните средства за читалищата на територията на община Панагюрище бе съгласуван и утвърден от постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище.

 

Финансираните проекти за Народно читалище „Виделина–1865“, град Панагюрище са: Втори национален фестивал на хоровата патриотична песен „България – една безсмъртна песен“ – 1 319 лева; Трети национален фестивал на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ – 1 685 лева; изграждане на мултимедийна среда в НЧ „Виделина-1865“ – 996 лева.

Народно читалище „Свети Боян Княз Български – 2006“, град Панагюрище получи финансово подпомагане от община Панагюрище за реализиране на проектите: Закупуване на мъжки обувки /скарпини/, навои и калпаци – 750 лева; участие на съставите в национални и регионални фестивали – 600 лева; представяне на две театрални постановки на театралната школа при читалището – 600 лева.

 

Финансираните проекти на Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци са: XV Фолклорен фестивал на маскарадни и кукерски игри – Попинци‘ 2018 – 2 000 лева; Фолклорен фестивал „Пъстър, цветен Гергьовден – Попинци‘2018“ – 2 000 лева.

 

Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня получи финансиране от Община Панагюрище за проектите: „Тодоровден по нашенски“ – 1 500 лева; Празник на минералната вода, здравето и дълголетието – 1 500 лева; „Пременени и засмени, с цървули нагласени“ – 1 000 лева.

Финансираните проекти на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, село Бъта са: Седми национален празник на шарената сол – 1 300 лева; „Четенето като потребност за хората от общността“ – 400 лева; ушиване на нови престилки за Фолклорен ансамбъл „Иглика“, ушиване на поли и блузи за Вокална група за стари градски песни – 1 200 лева; участие на самодейците в национални фестивали и конкурси – 1 100 лева.

Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий – 1912“, село Оборище получи финансиране за: Втори регионален фестивал за песни, танци и обичаи „Ой, Лазаре, Лазаре“ – 1 000 лева; участие на съставите при читалището в международни и национални фестивали и конкурси – 1 700 лева; „Пет години от създаването на ДТС „Звънче“ – 350 лева; развитие на библиотечната дейност – 950 лева.

Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“, село Поибрене – подобряване техническото оборудване в читалището – 600 лева; закупуване на нови книги за библиотеката към читалището – 300 лева; допълване на реквизита на групата за фолклорни песни и обичаи – 300 лева; участие на самодейните колективи към читалището във фестивали и конкурси – 700 лева.

Финансираните от Община Панагюрище проекти на Народно читалище „Христо Ботев – 1927“, село Левски са: Регионален певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ – 2 000 лева; участие в международни и национални фестивали и събори – 600 лева.

 

Народно читалище „Васил Левски – 1925“, село Елшица получи финансиране за: Празник на виното и песента – 1 700 лева; „Да покажем, че можем“ – 1 800 лева; „Помощник в глобалния свят“ – 500 лева.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn