Читалищата готвят проектите, с които ще кандидатстват за допълваща общинска субсидия

До 19 февруари читалищата на територията на община Панагюрище ще трябва да представят проектите, с които ще кандидатстват за получаване на допълващата субсидия от общинския бюджет за 2016 година, която е в размер до 3000 лева за всяко от тях. Читалищата имат възможността да кандидатстват с до три проекта. Средствата за допълнително субсидиране се разпределят на база защитени проекти от колективите на народните читалища и въз основа на общинската програма за стимулиране на читалищната дейност в община Панагюрище.

Целта на програмата е да подкрепи развитието на читалищната дейност, да насърчи създаването на нови инициативи на територията на общината и да подпомогне включването на самодейните колективи в процеса на националния и международния културен обмен.
Средствата се отпускат в три направления: за провеждане на национални, регионални и местни празници; за финансиране на пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси; за закупуване на реквизит и техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищната дейност. Специално сформирана комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ще разгледа внесените проекти и ще вземе окончателно решение за разпределяне на допълващата субсидия. Традиционно сред одобрените са проекти, показали устойчивост в развитието си, но финансиране получават и нови формати.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn