Читалищата от община Панагюрище представиха 21 проекта за финансиране

Исканата сума за финансиране от читалищата на територията на община Панагюрище за 2016 година е в размер на 26 352 лева, а представените проекти са 21. До 19 февруари читалищата трябваше да представят проектите, с които ще кандидатстват за получаване на допълващата субсидия от общинския бюджет, която е в размер до 3000 лева за всяко от тях.

Във връзка с разпределянето на допълващата субсидия от бюджета на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност и с цел по-голяма прозрачност при разглеждането на представените проекти, в Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от зам.- кметът „Хуманитарни дейности” Галина Матанова местните парламентаристи да изберат представител от постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” за участие в Комисията за разглеждане и одобрение на проектните предложения.
Средствата се отпускат в три направления: за провеждане на национални, регионални и местни празници; за финансиране на пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси; за закупуване на реквизит и техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищната дейност. Специално сформирана комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ще разгледа внесените проекти и ще вземе окончателно решение за разпределяне на допълващата субсидия. Традиционно сред одобрените са проекти, показали устойчивост в развитието си, но финансиране получават и нови формати.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn