Читалищните библиотеки в селата Баня, Поибрене и Елшица ще получат финансиране по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Месец октомври донесе радостни новини за читалищата в селата Баня, Поибрене и Елшица.

Одобрен е проектът на библиотеката в НЧ “ Пробуда-1872″ с.Баня за нови книги по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020, втора сесия,съобщи секретарят на читалището Радка Мутева. Отпуснатото финансиране е на стойност 1208,96 лева.

Одобрени са и проектите на библиотеката в НЧ „Ванчо Пашов-1884“,с. Поибрене, отпуснатото финансиране е на стойност 1184,45 лева и на библиотеката в НЧ „Васил Левски-1925“, с.Елшица, с отпуснато финансиране 803,02 лева.

Общата сума на втората конкурсната сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. е в размер на 1284 млн. лв.

В кратки срокове се очаква да бъдат оформени договорите по Програмата с Министерство на културата и да стартира процедурата по изпълнение на проекта.

Програмата продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn