Членовете на клуб „Млад еколог“ в ОУ”Проф. Марин Дринов” проведоха открито занятие, посветено на разделното събиране на отпадъци

На 1 декември, в ОУ”Проф. Марин Дринов”, членовете на клуб „Млад еколог“ по проект „Твоят час“ с ръководител  Мария Игнатова проведоха открито занятие, посветено на разделното събиране на отпадъци, съобщиха от училището. Младите еколози запознаха четвъртокласниците с полезни правила за разделно събиране, представиха презентация с богат снимков материал, споделиха любопитни факти, проведоха викторина.

dr4dr1

Много емоции предизвика играта „Сортирай отпадъците“, в която се състезаваха ученици от публиката, разделени на два отбора, а в журито участваха членове на клуба.

dr
В заключение младите еколози споделиха, че разделното събиране на отпадъци е признак на добро възпитание, висока хигиена и лична култура, силно чувство на отговорност към света, в който живеем. Промяната е в Нашите ръце и това е един от начините да се почувстваме истински значими.

Клуб „Млад еколог“ е сформиран по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn