Член на Цоцорковия род е новият посланик на България в Република Армения

С Указ № 322 на президента на Република България, публикуван в Държавен вестник бр. 82 от 18.10.2016 г., Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева е назначена на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения със седалище в гр. Ереван.
Радваме се, че член на Цоцорковия род с панагюрски корени, ще представлява страната ни в Република Армения, споделиха от фондация „Цоцорков род“ .

Мария Цоцоркова – Каймакчиева е правнучка на първородния син Атанас на родоначалника на Цоцорковия род Стоян Атанасов Бояджи (Цоцо). Нейният дядо Димитър, син на Атанас Стоянов Цоцорков, е роден през 1878 г. в Панагюрище, но заминава да се учи в София и остава там до смъртта си през 1924 г. С първата си съпруга Мария имат 5 деца и третият от тях е Павел – баща на Мария Цоцоркова – Каймакчиева.
Мария Цоцоркова е историк по образование, завършила докторантура в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и защитила дисертация с присъдена титла “доктор на историческите науки”. Тя решава да се отдаде на дипломатическа кариера със съзнанието, че знанието за историческото минало създава ценна основа и ориентир за разбирането на тенденциите в съвременните международни отношения и мястото на България в съвременния свят. Специализира и се обучава в поредица от програми по въпросите на външната политика и публична дипломация във Вашингтон и Делхи, както и по програми, свързани с международната сигурност, превенцията на конфликтите, медиацията, мироизграждане и мироподдържане, организирани от Департамента на ООН, Колумбийския университет, Международната академия за мир в Ню Йорк.
Мария Цоцоркова – Каймакчиева е с утвърден авторитет в структурите на Министерство на външните работи и е преминала през всички етапи на дипломатическата кариера, докато достигне до посланическия си пост. Работила е по основни теми на ООН и международните организации – разоръжаване и неразпространение, международна сигурност, права на човека, устойчиво развитие, както в Министерството на външните работи, така и по време на задграничните си мандати в Ню Йорк. Била е съответно Трети и Втори секретар 1997-2001, Първи секретар 2004-2007, Съветник 2010-2012 в Постоянното представителство на България към ООН в Ню Йорк. През 2012-2013 е изпълнявала функциите на заместник-постоянен представител на Р България в ООН. През 2015 г. е назначена за директор на дирекция “ООН и международно сътрудничество за развитие“. През този период тя е и Секретар на Междуведомствения съвет по международно сътрудничество за развитие и председател на между-институционалната Експертна работна група “Политика за развитие”.
Г-жа Цоцоркова е представлявала България в ръководствата на редица междуправителствени органи в системата на ООН. Била е председател на Комитета на ООН за неправителствените организации, член на Бюрото на Комисията по разоръжаване в Ню Йорк, осигурявала е оперативното членство в ИС на УНИЦЕФ и др.
„Желаем успех на Мария Цоцоркова – Каймакчиева и вярваме, че в нейно лице държавата ни ще има дипломат, който ще работи и утвърждава традиционно добрите отношения между Р България и Р Армения“,  споделиха още от фондация „Цоцорков род“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn