Шанс за обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст

16 са свободните работни места, заявени в Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище по схема „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст включително регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Проекта ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност.

Подходящи за включване в схема „Обучения и заетост за младите хора” са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и млади хора на възраст до 29 г. включително.       

На всеки одобрен безработен младеж се осигурява заетост до 6 месеца и се назначава от работодателя по трудов договор съгласно изискванията на Кодекса на труда на пълен работен ден за съответните категории труд съгласно националното законодателство, а при работа на смени, т.е. при сумирано изчисляване – средната продължителност на дневното работно време следва да е минимум 8 часа. По настоящия Проект не се допуска полагането на нощен труд с изключение на случаите на смесена работна смяна, която се счита за дневна, съгласно чл.141, ал.2 от КТ. За младежите, наети директно на свободни работни места и които не се нуждаят от включване в обучение, се осигурява наставник за срок до 3 месеца и не по-малко от 40 часа месечно.

Ето и свободните работни места:

Длъжност Бр. незаети Град Изисквания на работодателя
Машинен оператор, дърводелство 3 Панагюрище основно образование
Дърводелец, дървени конструкции 4 Панагюрище основно образование
Дърводелец, мебелист 1 Панагюрище основно образование
Мияч, превозни средства (ръчно) 2 Панагюрище основно образование
Барман, той и сервитьор 1 Панагюрище средно образование
Началник, склад 1 Стрелча компютърна грамотност, отговорност
Машинен оператор, металорежещи машини 2 Стрелча техническа грамотност, компютърна грамотност, отговорност
Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление 2 Стрелча техническа грамотност, компютърна грамотност, отговорност
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn