Шест компании искат да строят газопровода до Панагюрище и Пирдоп

Шест са компаниите и обединенията, които са подали оферти за изграждане на преносния газопровод до Панагюрище и Пирдоп. Проектът е част от плановете за снабдяване на основни промишлени центрове с природен газ. Трасето на газопровода до Панагюрище и Пирдоп е с дължина 62.6 км. Прогнозната стойност на проекта е 24.728 млн. лв. без ДДС. Тя не включва материалите и оборудването, които ще бъдат доставени от „Булгартрансгаз“, за което има обявена отделна поръчка. Заедно с материалите общата стойност на проекта става 37.636 млн. лв.

Трасето на газопровода ще премине през територията на общините Септември, Лесичово и Панагюрище (в Пазарджишка област), а също през общините Пирдоп и Златица (Софийска област). Освен самото изграждане на газопровода, изпълнителят трябва да изготви документация на имотите, засегнати при строителството, да идентифицира собствениците или ползвателите на земи. Негова задача е да определи размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта, или за нанесени щети при строителството, да договори и изплати обезщетенията.

От кандидатите се очаква да предложат срок на изграждане най-много 400 дни, което означава, че самото строителство ще отнеме около година. Компаниите трябва да имат оборот от поне 20 млн. лв. за последните три години и да са изпълнявали сходна поръчка през последните пет. При оценката на офертите предложената цена ще има тежест 55 от 100 точки, останалите 45 точки ще се дават за качество (организация и срок на изпълнение). С изключение на „Главболгарстрой“, която участва самостоятелно, останалите пет кандидата са обединения, като всички те включват и чуждестранни компании – от Италия, Канада и Македония. Първата оферта е подадена от „ЕГВ Пирдоп“, в което влизат познатите от процедурата за тръбата до Свищов компании Eurotecnoimpianti – Италия (водеща в обединението с 94%), и „Газенерго 2001“, а с минимален дял се включва и „Водоканалстрой Костови“. За двата проекта кандидатства също и „Нова газ“, в което с по 50% са представени „Атоменергоремонт“ на Христо Ковачки и македонската „Рапид билд“. Българско-италианското обединение „Евротрансгаз С.М.“ с водещ участник „Монолит София“ (96.5%) и S.A.L.P. също наддава за двете тръби. Останалите два кандидата са нови. Единият е обединението „Монтажи-Про 2020“, в което с по 35% влизат „Монтажи Ко“ и „Про арм“, македонската „Ел Те инженеринг“ има 10%, а останалите 20% са на „Дател“, която ще осигурява материали и оборудване, но няма да участва в строителството. Последното обединение е „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“, включващо българския клон на канадската Canpipe Industries International (50%), македонската „Чакар-Партнерс“ (45%) и българската „Оскар-Ел“. Победител засега не е избран.

Проектът се изпълнява със средства от Международния фонд „Козлодуй“ по правилата на Европейската банка за възстановяване развитие и е съфинансиран от „Булгартрансгаз“, като съотношението между тях е 50/50%. В същия проект влиза изграждането на тръбопровод също до общините Свищов, Банско и Разлог, като общата дължина на тръбите е 122 километра. Договорът за безвъзмездно финансиране от фонда беше подписан през 2014 г., но проектите се забавиха. Очакванията сега са строителството да започне до края на годината, иначе България рискува да загуби средствата.

През ноември 2018 година в Панагюрище се проведе обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп“ и на доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитени зони BG0000426 Река „Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 и BG0002054 „Средна гора“.  Тогава беше коментирано, че трасето на преносния газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп е разработено в три варианта:

Вариант 1 (червен) – преминаващ през територията на следните общини и населени места: община Пазарджик – с. Росен и с. Сбор; община Панагюрище – с. Левски, с. Попинци и гр. Панагюрище; община Пирдоп – гр. Пирдоп; община Златица – гр. Златица;

Вариант 2 (син) – преминаващ през територията на следните общини и населени места:  община Септември – с. Виноградец; община Лесичово – с. Калугерово, с. Лесичово и с. Боримечково; община Панагюрище – с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище; Община Златица – с. Карлиево и гр. Златица;

Вариант 3 (зелен) – преминаващ през територията на следните общини и населени места: община Септември – с. Виноградец; община Лесичово – с. Калугерово, с. Лесичово и с. Боримечково; община Панагюрище – с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище; община Пирдоп – гр. Пирдоп; община Златица – гр. Златица.

Начални точки на вариантите на трасе са: Кранов възел „Росен“ от южен полупръстен на магистрален газопровод (DN 700, PN 5.4 MPa) за Вариант 1 (червен) или кранов възел „Виноградец“ от южен полупръстен на магистрален газопровод (DN 700, PN 5.4 MPa) за Вариант 2 (син) и Вариант 3 (зелен). Крайна точка на преносния газопровод – АГРС „Пирдоп“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn