Шест са свободните места по профили и професии за ІІІ етап на класиране в панагюрските гимназии

РИО-Пазарджик обяви свободните места по профили и професии за ІІІ етап на класиране за прием 2016/2017 г. след 7 клас.

Пет са свободните места в СОУ „Нешо Бончев“. От тях 4 са в профил „Природоматематически“, със засилено изучаване на  английски език, математика, биология и здравно образование. Едно е свободното място в хуманитарния профил, който е със засилено изучаване на български език и литература, история и цивилизация и английски език.

В Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище има едно свободно място в специалност „Компютърна техника и технологии“ с изучаване на английски език.

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището „гнездо“. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места за този етап.

Училища „гнезда“ в област Пазарджик:

– ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

– ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

– ПГИТМТ- гр. Панагюрище

В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането, но отговаря на условията /има оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и е завършил успешно VII клас през настоящата учебна година/.

След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2016 г. до 19.07.2016 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2016 г.

Попълването на незаетите места след трети етап се осъществява в приемащите училища /тези със свободни места след трети етап/ в срок до 05.09.2016 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn