Шест са сградите в Панагюрище, въведени в екплоатация в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Шест са сградите в Панагюрище, въведени в експлоатация, след обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, показва актуалната справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изготвена през юли т.г. В област Пазарджик в експлоатация са въведени 69 сгради, а общо в страната 1889 при 2022 брой сключени договори за целево финансиране (от регистъра на ББР).
Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с пилотен проект за обновяване на още 1951 сгради, за които са подадени документи в Българската банка за развитие в срока за кандидатстване, но за тях не е достигнало финансирането. Това обаче трябва да стане на базата на широк обществен и политически консенсус, като основното е осигуряването на финансов ресурс.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn