Ще гласуват предложението Обединената школа по изкуствата „Евгений Зумпалов“ да бъде присъединена към Центъра за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище

Дейността на Обединената школа по изкуствата „Евгений Зумпалов“ към Театър Дом-паметник да бъде присъединена от 1 октомври тази година към дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище, се казва в мотивирано предложение от ресорния зам.-кмет на община Панагюрище Галина Матанова до градския Общински съвет.

Предложението потвърждава ангажимента на местната власт да насърчава образованието като основен приоритет и да бъде насочено към системно-ориентиран подход за постигане на образование за всички, се изтъква в предложението.  Освен това се цели разкритият в Панагюрище Център за подкрепа за личностно развитие да укрепне като образователна система, осигуряваща обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище в областите на изкуствата, науките, технологиите, спорта. Чрез непрекъснато усъвършенстващ се екип от специалисти, изграждаща се модерна среда и включващи се с доверие родители, местна общност да се преодолее липсата на държавни стандарти и ясен статут на Обединената школа по изкуствата, уточнява още в предложението зам.-кметът Галина Матанова.

Предстои местният парламент да гласува в зала предложението. Освен решението за присъединяване на дейността на Школата по изкуствата към Центъра за подкрепа за личностно развитие, ще бъдат гласувани още две решения – за предоставяне право за безвъзмездно ползване и управление на Центъра за подкрепа за развитие на личностно развитие на четири кабинета в Театър Дом-паметник, и утвърждаване на таксите за провеждане на индивидуални форми на обучение в профил Музикално изкуство „Евгений Зумпалов“ съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn