Ще обучават лекари за ранно откриване на аутизъм

Обучение на педиатри и общопрактикуващите лекари за постигане на умения за ранно откриване на аутизъм сред деца до 3-годишна възраст планира да започне Министерството на здравеопазването.
В световен мащаб аутизмът се очертава като проблем, който все повече изисква внимание от страна на специалистите поради факта, че се установява нарастване броя на случаите. Друг фактор, очертаващ актуалността на проблема, е необходимостта да се проучи допълнително същността, причините и факторите за възникването и проявата на аутизма. Все повече специалисти се занимават с проучването му, създават нови методи за по-точното му диагностициране и терапия.
Аутизмът се отнася към т. наречените „разстройства на развитието” и се определя по-скоро като състояние, а не като заболяване. Въпреки това, аутизмът е отклонение от нормалното развитие и поради това засетнатите от него хора се нуждаят от навременно, възможно най-ранно поставяне на диагноза, от адекватна терапия, рехабилитация, специализирана помощ, включително и медицинска.
Подкрепата на децата с аутизъм трябва да бъде от най-ранна възраст, комплексна, предоставяна от екипи от специалисти, за да се гарантира на тези хора добро качество на живот и достойно място в обществото. Не без значение за осигуряване на пълноценен живот за тези деца, е подкрепата на техните семействата, защото грижата за дете с аутизъм е сериозно предизвикателство. Затова в световен мащаб, включително и в страните от региона, се отделят все повече средства и полагат усилия за проучване на аутизма, на потребностите на хората с аутизъм и техните семейства и се полагат усилия за тяхното удовлетворяване.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn