Ще плащаме двойно за възстановяване на здравноосигурителни права

Почти двойно поскъпва възстановяването на здравноосигурителни права през 2016 г. Всички, които не са да внасяли парите за здраве, ще трябва да се издължат с Националната агенция за приходите (НАП) за последните 5 години. Досега неизплатените осигуровки се покриваха за последните три години. Изискването влиза в сила от 1 януари.
Ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права пожелае през февруари догодина да го направи, ще трябва да плати вноските за периода от 01.01.2011 г. – 31.12.2015 г.
Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права.
Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. – за период от 60 месеца. Заради това се очаква да има наплив да платят до края на годината, тъй като ще им излезе по-евтино.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn