Ще продължат ремонтните дейности на пътя от Панагюрски колонии към Манзул

Община Панагюрище обяви обществена поръчка за продължаване на ремонта на общинския път от Панагюрски колонии до местността Манзул. Предметът на поръчката е „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии-местност Манзул от км 0+000 до км 7+660,78-подучастък от км 5+0.20 до 5+220“. За обекта има разработен технически проект. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е на стойност 139 166,66 лева /без ДДС/. Оферти ще се приемат до 11 май и се планира да бъдат отворени на следващия ден.

Още при гласуването на Бюджет 2020 на Община Панагюрище стана ясно, че 180 000 лева са заложени в Капиталовата програма за продължаване на основен ремонт на Общински път Панагюрски колонии- местността Манзул, в това число средства от държавния бюджет 150 000 лева и собствени бюджетни средства 30 000 лева. От 2011 година целеви средства – трансфер от държавния бюджет за поддържане и ремонт на общинската пътна мрежа, се инвестират за пътя към средногорската местност, любимо място на хиляди туристи и природолюбители в региона.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn