Ще се извърши трасиране и въвод във владение на имоти на територията на местността Фетенци

Община Панагюрище съобщава на заинтересуваните лица, че на основание т. 4.7 до т. 4.11  от  съвместна заповед на МРРБ и МЗГ за техническите изисквания към плановете по §4к, ал.1 от ЗСПЗЗ (закона за собствеността и ползването на земеделските земи), на 14, 15 и 16 март 2018г., от 9,30 часа, ще се  извърши трасиране и въвод във владение на имотите, находящи се в територията, за която има одобрен план на новообразуваните имоти в местност Фетенци 1 (първата отбивка вляво и първата отбивка вдясно от пътя Панагюрище  – Панагюрски колонии – м. Фетенци, м. Либанов дол, м. Окошка могила, м. Гъбовци и др.), находяща се на север от град Панагюрище.

Необходимо е бившите собственици и ползвателите да носят заповедите на кмета за идентифициране на имотите, както и колчета за означаване на границите на трасираните имоти.

График за извършване на трасиране и въвод във владение:

На  14 март 2018г. 

Имоти №№ : 338.2, 338.4, 338.5, 338.6, 338.9, 338.77, 338.78, 338.79, 338.352, 338.353, 338.403, 338.406, 338.415, 338.427;

На  15 март 2018г. 

Имоти №№ : 338.1, 338.23, 338.36, 338.43, 338.47, 338.49, 338.50, 338.51, 338.52, 338.364, 338.399;

На  16 март 2018г. 

Имоти №№ : 338.380, 338.381, 358.1, 358.7.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn