Ще се проведе Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Пазарджик”АД

Покана за участие в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Пазарджик”АД, гр.Пазарджик е изпратил до кмета на община Панагюрище управителят на здравното заведение д-р Васил Вълчев. Общото събрание ще се проведе на 29 септември. Със свое писмо от 08.09.2017г. Министърът на здравеопазването, в качеството си на упражняващ правата  на държавата като акционер, притежаващ 77% от капитала на лечебното заведение е заявил изменение  на държавата- акционер  по т.1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите, което съветът на директорите е свикал на 29.09.2017г.

В тази връзка кметът на община Панагюрище предлага на Общинския съвет да вземе решение, с което да го упълномощи да присъства на Общото събрание на МБАЛ „Пазарджик”АД, и да гласува от името на Община Панагюрище за предложената промяна в състава на съвета на директорите в МБАЛ „Пазарджик”АД, гр. Пазарджик чрез намаляване броя на неговите членове от петима на трима, и  освобождаване на Весела Кръстева и Васил Попов като членове на съвета на директорите.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn