Ще се проведе Общо събрание на съдружниците в МБАЛ „Уни Хоспитал”ООД

Покана за участие в Общото събрание на съдружниците в МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД е изпратила до кмета на община Панагюрище управителят на здравното заведение д-р Лучия Добрева. Общото събрание ще се проведе на 10 октомври. Дневният ред включва една точка:

1.Взимане на решение и даване на съгласие за провеждане на първоначална акредитационна процедура по реда на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, чрез извършването на самооценяване на цялостната медицинска дейност на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД.

Настоящата покана трябва да бъде сведена до знанието на Общински съвет – Панагюрище с оглед вземане на решение за участие на градоначалника в общото събрание, в качеството му на кмет и представляващ съдружника Община Панагюрище и гласуване по въпросите от дневния ред, се уточнява в поканата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn