Ще учат първолаците да пишат СМС на кирилица и на толерантност

Писане на кратко електронно съобщение (SMS) на кирилица е едно от уменията, които първокласниците трябва да владеят в края на учебната година. По новия предмет „Технологии и предприемачество“ децата трябва да изградят и обща представа за основни икономически понятия като труд, цена, стока, услуга.
Това предвиждат проекти за учебните програми, качени на официалната страница на Министерство на образованието.
Сред ключовите умения, които първолаците трябва да имат след края на учебната година по БЕЛ, е да четат кратки текстове от детски списания и енциклопедии, както и достъпна информация от интернет. Наред с всички граматически норми и правила, децата трябва да умеят и да дават примери за благопожелания, свързани с празници и обичаи. Ще трябва още да могат да четат достъпни и подходящи за възрастта реклами.
По „Музика“ детето в първи клас вече ще трябва да разграничава марш, валс, право хоро и ръченица. То ще трябва да изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайности с детски ударни инструменти.
По предмета „Роден край“ първокласникът ще разграничава надписи на улици, написани на чужд език. Децата ще се учат и на уважение и толерантност, изразяване на чувствата, разбиране на своите права и задължения в семейството и училището, съпричастност към болките и радостите на тези около тях.
Сред изискванията за резултатите от обучението по физическо възпитание и спорт в края на първи клас са първокласниците да изпълняват танцови стъпки от хорото „Боряно, Борянке“ и ръченична стъпка.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn