Ще учат шестгодишните в какви случаи се звъни на телефон 112

От тази година просветното министерство започва обучения на децата за това какъв е редът да действаме при бедствия и аварии, какво е долекарска помощ и как сигнализираме в случай на опасност. Обучението започва във втора група на детските градини, когато четиригодишните ще учат какво е вятър, дъжд, буря и огън, както и основните причини за поява на пожар.

В трета група познанията се разширяват до това какви дейности на човека могат да причинят пожарите, какво представлява трудът на пожарникаря и какво трябва да прави детето при възникване на природно бедствие. На шестгодишна възраст хлапетата вече ще научават в какви случаи се звъни на телефон 112 и какви са последиците, ако човек подаде лъжливо съобщение там. На същата възраст децата научават повече и за земетресенията и наводненията – освен ако не са имали нещастието да живеят в район, който вече е пострадал от тези бедствия.

В първи клас обучението вече включва и основни понятия за долекарската помощ, както и знания как да напуснем училището в случай на сигнал за опасност. Второкласниците ще усвояват познания и за индивидуалните средства за защита като противогаз например. Това е и възрастта, когато децата научават какво е безопасното поведение при поледица и снежна буря.

В трети клас децата ще учат как се предпазваме по време на жегите от слънчев и топлинен удар, а в четвърти клас е ред на видовете рани. В пети клас са включени знанията за видовете отравяния и първа помощ при тях. В шести клас – за кръвотечения и кръвоспиране. В седми клас децата трябва да усвоят и какво е семеен план за спасяване при бедствие и може би сами да направят такъв.

Тогава се учи и оказването на първа помощ при измръзване и задушаване. В осми клас влизат в употреба знанията за основни жизнени показатели, тогава децата учат също що е клинична и биологична смърт. Девети клас е периодът, в който се учи за промишлени аварии и епидемии, а в десети децата вече получават познания и за значението на намесата на психолозите в случаи на бедствие и авария.

В десети клас вече се дават първи данни и за доброволчеството. В 11 клас учениците научават кои институции са ангажирани със защитата на населението при бедствия и аварии, а в 12 се усвоява и информация за химическо и радиоактивно замърсяване. Повечето от тези обучения ще се провеждат в часа на класа.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn