Ясни са лауреатите на годишните стипендии на фондация „Цоцорков род”

С цел насърчаване и изява на творческите заложби и потребности на талантливи деца и младежи до 25 години за отличен успех и постижения в областта на науката, изкуството и спорта, в началото на новата учебна 2015 – 2016 г. фондация „Цоцорков род” обяви кампания за набиране на кандидат-стипендианти от Цоцорковия род и община Панагюрище. Финансовите средства за стипендиите за 2015г. се обезпечиха със събраната сума от благотворителните дарения по случай 70-годишния юбилей на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на УС на фондацията в размер на 31 740 лв, информира изпълнителният директор на „Цоцорков род“ Ирина Ботева.

На свое заседание Постоянната комисия за разглеждане на искания за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Цоцорковия род и община Панагюрище, в състава на която влизат представители на фондация „Цоцорков род”, Община Панагюрище, Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище, МБАЛ „Събо Николов” и други, разгледа 31 кандидатури на учащи в различни форми на образование и изявени в областта на науката, изкуството и спорта. Комисията класира 15 от кандидатите, които отговарят на обявените критерии за получаване на годишна стипендия за отличен успех и награда за постижения в науката, изкуството и спорта.
Предложението на Постоянната комисия се разгледа на заседание на Управителния съвет на фондация „Цоцорков род”, който определи размера на стипендиите и наградите на класираните кандидати, както следва:

За отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище – 3 стипендии по 40 лв. на месец за месеците на учебната година на Йоана П. Ботева, Десислава П. Ботева, Георги К. Лисков
– За отличен успех над 5.50 за обучение в средно училище в чужбина – 1 стипендия в размер на 1 500 € за учебната година на Пресила П. Цоцоркова;
– За успех над 5,50 за обучение в университет – 3 стипендии по 175 лв. на месец за месеците на учебната година на Десислава Ил. Караколева, Мила Г. Георгиева, Велина Ил. Гешанова;
– За успех над 5,50 за обучение в университет в чужбина – 1 стипендия на стойност 5 000 € на Диана Д. Алексова и 1 стипендия на стойност 3 000 € на Иванка Ил. Долджева;
– За постижения в областта на науката – 2 награди по 150 лв. еднократно на Иво Ал. Станчев и Стойно Ст. Данков;
– За постижения в областта на изкуството – 1 награда по 300 лв. еднократно на Виктория Г. Манева;
– За постижения в областта на спорта – 1 награда по 500 лв. еднократно на Иван К. Хърков и 2 награди по 400 лв. еднократно на Йоана Д. Пишмишова и Никола В. Петкански.

Общата сума на стипендиите и наградите е на стойност 25 680 лв. Остатъкът от даренията ще се използва за поетапно изплащане на други финансови награди и стипендии на даровити деца от община Панагюрище през следващата година, заедно с допълнително събрани дарения от членове на Цоцорковия род и други граждани и организации.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn