1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Повече от три десетилетия светът живее с глобалното предизвикателство за справяне с епидемията, причинена от ХИВ. След регистриране на първите случаи на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) в света през 1981 г., инфекцията с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ) се разрасна до пандемични размери.

За поредна година на 1-ви декември отбелязваме Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, който е началото на целогодишна кампания с акцент върху превенцията иинформираността на хората относно ХИВ-инфекцията.

Въпреки усилията на световната общественост по данни на UNAIDS в края на 2019 г. броят на хората, живеещи с ХИВ наброява 38 милиона, а общият брой на починалите от СПИН – свързани заболявания през 2019 г. е 690 хил. В края на 2019 г. новоинфектираните са 1,7 милиона. Тежестта на епидемията продължава да варира значително между отделните страни и региони.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация.

През периода 1986-2020 г. в България са регистрирани общо 3 483 случая на инфектирани с ХИВ лица.

Броят на новорегистрираните случаи на ХИВ – серопозитивни лица през 2020 г. е намалял с 23% в сравнение с 2019 г., когато са били регистрирани 258 случаи. Това намаляване в годишния брой на новооткритите случаи се дължи основно на въздържание от търсене на медицинска помощ поради създалата се извънредната епидемична обстановка от COVID19.

Към края на 2020 г. регистрираните случаи се концентрират основно в по-големите области на страната: София град (40%), Варна (14%), Пловдив (9%), Русе (4%), Бургас, Велико Търново, Видин, Пазарджик по (3%), и др.

През периода 2010 – 2020 г. най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 38% (от 28% през 2010 г. до 44% през 2017 г.), следвана от възрастовата група 20-29 г. – 32% (от 45% през 2010 г. до 24% през 2019 г.).

Понастоящем ХИВ инфекцията се приема за хронично, подлежащо на лечение и успешно контролиране заболяване, благодарение на въведената през 1996 г. антиретровирусна терапия. При добре провеждано лечение и подходящи грижи хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), водят нормален и пълноценен живот. Съвременното антиретровирусно лечение увеличи многократно продължителността на живота на инфектираните с ХИВ, като тя вече се доближава до средностатистическата. Прилагането на антиретровирусно лечение доведе до значително намаляване на СПИН-свързаните заболявания и смъртност.

Консултирането и изследването за ХИВ е в основата на всички ефективни стратегии за справяне с епидемията. Една от ключовите стратегически цели е след инфектиране да се постигне максимално бързо поставяне на диагнозата ХИВ чрез етични и достъпни услуги по доброволно консултиране и изследване, зачитане на правата на човека на пациентите, уважение и социално включване, както и постигане на нулева дискриминация към ХЖХИВ.

Въпреки огромния напредък на медицината в лечението на болестта, малко е постигнато по отношение преодоляването на стигмата и дискриминацията, придружаващи заболяването още от самото зараждане на епидемията. Негативната обществена нагласа силно рефлектира върху пряко засегнатите от заболяването – хората, живеещи с ХИВ. Свързаните с ХИВ/СПИН стигма и дискриминация са основното предизвикателство пред социалната реинтеграция на ХЖХИВ и са съществена бариера за получаването на необходимите лечение, грижи и подкрепа. Като всяко хронично заболяване, ХИВ инфекцията налага дългосрочни медицински грижи за пациента.

Към момента в страната са разкрити 5 специализирани центъра за лечение на ХИВ/СПИН в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.

Към края на 2020 г. 1808 пациенти са на лечение и наблюдение в 5-те центъра в страната.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn