1 477 са лицата с влезли в сила присъди за извършване на престъпления против личността през 2015 г.

През 2015 г. са наказани 1 757 престъпления против личността (6.6% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 477 лица, или 5.3% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината, сочи статистика на Национален статистически институт (НСИ).
• Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 758 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 701, или 47.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.
• С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 120 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 132 лица.
• С осъждане са приключили 251 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 208.
• Наказаните през 2015 г. изнасилвания (довършени и опити) са 55, като за тях са осъдени 51 извършители.
• За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 100 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 35.

През 2015 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 2 133 извършени престъпления против стопанството, или 8.1% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 2 154 лица, или 7.8% от всички осъдени лица.

Осъдени лица за други видове престъпления през 2015 г., са както следва
• престъпления против брака, семейството и младежта – 817 лица (2.9% от всички осъдени);
• документни престъпления – 644 лица (2.3%);
• престъпления против реда и общественото спокойствие – 567 лица (2.0%);
• престъпления против правата на гражданите – 265 лица (1.0%);
• за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 151 лица (0.5%).

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn