10 проблемни области пред инвеститорите в България

Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред инвеститорите в България. Анализът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”, която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж й инвестициите.
В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата. Те са:
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
– разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение;
несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
често променящо се законодателство;
отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
независимост на съдебната система и корупция
ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
време за плащане на данъци.
За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. работните групи следва да предложат конкретни мерки за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn