10 418 246,50 лева за първите два одобрени проекта от Инвестиционната програма на Община Панагюрище

Първите два одобрени проекта от Инвестиционната програма на Община Панагюрище са вече факт, съобщиха от Общинска администрация. С Решение № РД-02-36-1420/24.11.2016 година на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ са одобрени проектите „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за двата одобрени проекта е 10 418 246,50 лева.

Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева и цели осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище.

Обектите, които ще подлежат на интервенция са:

–  ДГ „Първи юни“;
– ДГ „Райна Княгиня“;
– ДГ „Райна Княгиня“-филиал;
-ДГ „Пролет“;
-ДГ „Звънче“;
– Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „20-ти април“, СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ цели да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Общата стойност на проекта е 4 489 009, 48 лева.

Обектите на интервенция, включени в проекта са:
– ул. „Райна Княгиня“;
– ул. „Стоил Финджеков“;
– ул. „Искрьо Мачев“;
-ул. „Орчо Войвода“;
-ул. „Петър Горанов“;
-ул. „Делчо Уливеров“;
– ул. „Георги Бенковски“;
– бул. „Пятигорск“;
– ул. „Цар Освободител“;
– ул. „Макгахан“;
-ул. „Георги Бозаджиев“;
– ул. „Петко Мачев“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn