10 440 лв. ще получават читалищата за всяка субсидирана бройка през 2020 г.

10 440 лв. ще получават читалищата за всяка субсидирана бройка през 2020 г. Това е регламентирано със Закона за държавния бюджети Решение на Министерски съвет от 1 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на предходно решение от 16 април 2019 г. за стандартите на делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. Завишението на стандарта за една субсидирана читалищна бройка спрямо 2019 г. е с 10%, а увеличението на бройките за читалищата в страната е със 72 през настоящата година.

Допълнителните субсидирани читалищни бройки са разпределени съгласно Правилата за предоставянето на бюджетни средства за това. В Пазарджишка област увеличение с по 0,5 на субсидираните бройки ще има в шест читалища от три общини. Допълнително завишено финансиране в тази връзка ще получат читалищата „Просвета-1911“ с. Розово и „Н. Йонков Вапцаров-1903 г.“ с. Бяга, общ. Брацигово; „Св. Св. Кирил и Методий-1905“ гр. Велинград и „Пробуда-1951 г.“ с. Пашови, общ. Велинград; „Ванчо Пашов-1884“ с. Поибрене и „Св. Св. Кирил и Методий-1912“ с. Оборище, общ. Панагюрище.

Предоставените от държавния бюджет средства за подкрепа и стимулиране на дейността в близо 3 700 читалища в страната е недостатъчна, но пък гарантирана и за немалко от тези български самобитни граждански сдружения е основното финансиране за издръжка и функциониране на институцията. Особено вярно е това за читалищата в малките и обезлюдени населени места, където има по една, а някъде и по половин субсидирана бройка. Там често липсват възможности за предоставяне и на общинска субсидия, и среда, и потенциал за реализиране на проекти с неправителствено финансиране. Хубаво е, че има и добри примери в  това отношение, но те са по-малката част от читалищната картина.

Определянето на параметрите на бюджета за читалищата става на база направени от съответните регионални центрове /РЕКИЦ/ анализи на дейността им, както и на подадени мотивирани искания от читалищата и общините в страната. Това е ежегодно и за завишаване на субсидираната численост, и за стандарта за издръжка на една субсидирана бройка.Съгласно утвърдените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“ читалищата, съгласувано с кмета на съответната община, кандидатстват до 31 август на предходната година, с формуляр-образец пред Министерство на културата за исканите допълнителни бройки. Категорично изискване е искащото читалище да е попълнило надлежно информационната карта за дейността и състоянието си през годината предхождаща процедурата и картата да бъде налична в публичния регистър на народните читалища към МК. Средствата от държавната субсидия, предназначени за читалищата, съгласно Закона за народните читалища се разпределят от комисия, назначена от кмета на съответната община, с представителство на всяко от читалищата и по утвърдени критерии и показатели.

На практика държавната субсидия едва стига за заплати на читалищните работници, там където всяка субсидирана бройка е и щатна.Така ще бъде и през 2020 година.Резерви ще се търсят от алтернативни източници на финансиране на читалищна дейност по проекти към различни донорски организации и програми, от възможна стопанската дейност за подпомагане на основната културно-просветна такава, без разпределението на печалби, от наеми на сграден фонд и земи /където ги има/, от такси за членски внос и др., от дарения,  доброволен труд и спомоществувание. И няма да е леко на читалищата! Ще им е необходима помощта на местната власт за ремонти, широка обществена подкрепа и съучастие, за да продължават културно-просветната си мисия в духа на традициите, в унисон със съвремието. Но си струва усилията, за да може институцията българско народно читалище да я има и да се развива в родината си, а не просто да остане вписана в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО като изчезващо културно наследство!

РЕКИЦ „Читалища“ за Област Пазарджик с вяра в устойчивостта на народното читалище пожелава креативност, творчество и успехи в читалищните управление и дейност през 2020 г. за Регионалната читалищна  мрежа! Нека всяка местна общност има своето читалище, такова каквото й е потребно и такова каквото заслужава и всяко читалище да има подкрепящата го активна местна общност.

инж. Радка Енчева-Кочева,

ръководител РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn