100% от децата в Панагюрище са класирани по първо желание в първи клас

Публикувани са резултатите от първото класиране на децата, които ще постъпят в I клас за учебната 2019/2020 г. По първо желание са класирани 134 деца или 100% от всички желаещи.

Модулът беше активиран на 22 май /сряда/ в 12:00 часа, а достъпът до сайта се осъществява чрез банер на началната страница на сайта на Община Панагюрище.

В съответствие с утвърдения график за прием, класираните деца могат да бъдат записани на място в училищата на 6 и 7 юни 2019 година. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.

Задължителните документи са:

  1. Попълненото заявление за записване по образец;
  2. Копие на удостоверението за раждане на детето;
  3. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование или декларация , че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина);
  5. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11

След записване на класирано дете, отпада възможността да се участва в следващо класиране. Това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика за прием.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Ако детето не е класирано заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране.

Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на сайта за прием, на началната страница на сайта на Община Панагюрище, на 10 юни. Системата ще се отвори за регистрации на нови заявления, на неучаствали в първо класиране деца, на 11 юни в 10:00 часа. Регистрации ще са възможни до 23:59 часа на 12 юни. Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на 13 юни 2019 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn