102 произшествия са ликвидирали панагюрските огнеборци от началото на годината

През първото полугодие на  2017 г. РСПБЗН – Панагюрище и УПБЗН Стрелча са участвали в ликвидирането на 102 произшествия при 63 за 2016 г., разлика от 39 бр., сочат данните от отчета на пожарната служба за шестмесечния период. Увеличен е броят на пожарите с материални загуби в сравнение с 2016г. 14  срещу  9. Ръст бележат пожарите без материални загуби , които за шестте месеца на 2017 година са 50 при 37 за 2016г. През отчетния период има един загинал при пожар. 11 пъти огнеборците са викани на лъжливи сигнали. Пожарите с неустановени причини за 2017г. са  5   бр. към  6 броя за 2016г. Два са пожарите причинени от строителна неизправност, по един възникналите в следствие на техническа неизправност, неправилно ползване на нагревателен уред, детска игра, самозапалване и огневи работи.

Извършените комплексни проверки  по утвърден график  за 2016 г. са 3 бр. съответно 6 бр. за 2017 год. Връчени са протоколи от комплексни проверки общо 6 броя с предписани мероприятия за изпълнение 17 броя. През първото полугодие на 2016 г. издадените становища по ЗУТ са 10 бр. срещу 9 бр. за 2017 г. Съставени са и връчени АУАН  8 броя два пъти повече за същия период на 2016 год. Има две  принудително административни мерки.

Служители от РСПБЗН са участвали в 6 комплексни проверки на обекти за установяване изпълнението на изискванията на Закона за защита при бедствия и подзаконовите  нормативни актове по прилагането му.

Поддържането на оперативна готовност в района на действие на службата се извършва от 26 служители в 4 дежурни смени на 24 часови дежурства. На територията на РСПБЗН Панагюрище са сформирани две доброволни формирования в община Панагюрище -17 доброволци и в Община Стрелча- 7 доброволци, които са преминали обучение.

РСПБЗН – Панагюрище си взаимодейства и предоставя информация на РУП – Панагюрище при СПО, изпълнение на кампанийни планове и други мероприятия. Също така контактува редовно с ЕVN България Енергоразпределение АД, териториалните В и К  дружества, районната пътна служба,  РИОСВ и ТП ДГ-стопанство.

През отчетния период е налице добра организация и сътрудничество с общини Панагюрище и Стрелча, ДГС-Панагюрище. Извършени са съвместни проверки с ДГС- Панагюрище по опазване на горските територии през пожароопасния сезон, и с РИОСВ, РИОКОС и инспекцията по труда на обект с висок рисков потенциал „Орика Мед България” АД и на складове химикали, на които са връчени констативни протоколи.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn