112 незаконно пребиваващи на територията на област Пазарджик са установени през миналата година

През 2016 г. служителите от Областна дирекция на МВР – Пазарджик са провели в 35 броя специални полицейски операции, показват данните от отчета за дейността на дирекцията през 2016 година. Установени са 112 лица незаконно пребиваващи на територията на областта. За разлика от 2015 г., когато болшинството от мигрантите бяха по произход от Ирак и Сирия, то през 2016 г. повечето от тях са по произход от Афганистан. Издадените разрешения за продължително пребиваване на чужденци в страната за 2016г. са 178 бр., спрямо 162 броя на миналия отчетен период. Обработените заявления за постоянно пребиваване на чужденци в Р България са 32 бр., спрямо 27 бр. за 2015г.

През 2016 г. дейността на ОДМВР – Пазарджик беше свързана с противодействие на засиления миграционен натиск върху Р България чрез ограничаване на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци. В тази връзка се прилагаха най-добрите практики на държавите – членки на ЕС за успешно изпълнение на всички необходими действия, произтичащи от препоръките в докладите за оценка по Шенген на Р. България при административното обслужване на чуждите граждани, отчитат още от Областната дирекция на МВР.

Миграционен натиск по границите на Р. България и напливът на чужди граждани, желаещи да получат хуманитарен статут в Р. България, наложи засилено внимание при административното обслужване и контрол на чуждите граждани от Близкия изток и Африка пребиваващи на територията на ОДМВР – Пазарджик.
Забелязва се увеличаване на броя на гражданите на ЕС, които желаят трайно да се установят на територията на обл.Пазарджик. През 2016г. са издадени 157 удостоверения за продължително пребиваване на гражданин на ЕС в сравнение с 84 бр. за 2015г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn