120 имота в списъка на земеделски земи от общинския поземлен фонд за отдаване под наем

Общинска администрация – Панагюрище обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. В списъка фигурират 120 имота, намиращи се в землището на Панагюрище, Елшица, Попинци, Баня, Оборище и Поибрене. Срокът за отдаване под наем  на земите е 10 години.

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозита за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 17 септември в Общинска администрация.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn