120 са подадените заявления за матура по БЕЛ в панагюрските училища

120 заявления за явяване на матури през май са подадени в панагюрските училища. В това число влизат и заявления на хора, които не са успели да положат успешно изпита през минали години.

В панагюрската Професионална гимназия по индустриални технологии мениджмънт и туризъм /ПГИТМТ/ на държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се явят 63 ученика от Випуск 2021. Заявленията от неуспели да положат успешно изпита през минали години са 12 на брой.

За втора задължителна матура 5 от тазгодишните зрелостници в ПТИТМТ са избрали английски език, а 1 биология и здравно образование.

За пета година дванадесетокласниците от професионалните гимназии и паралелки имат възможност да избират дали да полагат втория задължителен зрелостен изпит по общообразователен предмет, или вместо него в дипломата им да се впише средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация. 57 зрелостника от Професионалната гимназия са предпочели оценката от изпитите по професия пред втория държавен зрелостен изпит.

Предпочитанията за втора задължителна матура на неуспели да положат успешно изпита през минали години са разпределени така: 7 – география, 5 – биология и 1 английски език.

В СУ „Нешо Бончев” на държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се явят 45 ученици. Сред бончевци най-предпочитаните предмети за втора задължителна матура са английски език с 22 заявления, биология и здравно образование с 15 заявления, 6 са избрали философски цикъл, по 1 са желаещите да се явят на математика и химия и опазване на околната среда.

 

В страната общо 49373 ученици са заявили, че ще участват на задължителния ДЗИ по БЕЛ, който е насрочен за 19 май. На 21 май ще се проведе изпитът по втори предмет, за който заявление са подали 36048 ученици. От тях 2503 са избрали да се явят на ДЗИ по математика, 1086 по история, 187 по физика, 4534 по география, 140 по химия, 4782 по философия, 8529 по биология, 12 497 по английски език, 304 по руски език, 833 по немски език, 264 по испански език, 324 по френски език и 65 по италиански език.

Вместо по предмет по избор 13066 зрелостници ще се явят на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити по желание да се проведат през месец май, предвижда проект на заповед на министъра на образованието и науката, качена за обществено обсъждане. В нея е заложено изпитите по английски и руски език и по физика и астрономия да бъдат на 26 май.

Предвидено е ДЗИ по философия, география и икономика и биология и здравно образование да се проведат на 27 май. Предлага се на 28 май да бъдат изпитите по математика, немски, испански, италиански и френски език.

На 31 май да са тези по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда. 1100 ученици са поискали да положат трети ДЗИ по желание.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn