13 заявления за достъп до обществена информация

13 са били подадените заявления за достъп до обществена информация, постъпили в Община Панагюрище за цялата 2015 година. 10 от тях са постъпили от граждани, 3 – от НПО. Няма заявления от фирми, медии, чужденци, лица без гражданство и др. Свободен достъп до обществена информация е предоставен по 8 от исканията, при четири от заявленията достъпът до информация е бил при наличие на надделяващ общ интерес, един е бил отказът.

Съгласно утвърдените от Община Панагюрище вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация не се допускат ограничения на правото за достъп до обществена информация освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон. Правилата не се прилагат и когато се касае за достъп до лични данни.

Предмет на вътрешните правила е всяка информация, касаеща общественият живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си изградят мнение относно дейността на Община Панагюрище.  Решение за това дали да се предостави достъп до обществена информация взема Секретарят на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn