130 заявления за помощ за първокласници и 103 за осмокласници са подадени досега в община Панагюрище

130 заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година, са подадени до 8 септември в Дирекция „Социално подпомагане“- Панагюрище от жители на общината, показа репортерската ни проверка. Към момента помощта е отпусната на 119 семейства за 121 деца, а в процес на обработка са 11 заявления.

Подадените заявления-декларации за ученици, записани в 8 клас в община Панагюрище са 103. Отпуснатите помощи са 91 за 94 деца, а 12 заявления са в процес на обработка.

Крайният срок за подаване на заявления е 15 октомври. Помощта е в размер на 300 лв. и се изплаща на два транша. Първата половина след влизане в сила на заповедта за отпускането, а втората в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Вече отпуснати средства подлежат на връщане, ако детето не постъпи в училище, когато ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Заявленията се подават до дирекциите социално подпомагане по настоящия адрес. Това може да стане лично на място, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез системата за сигурно електронно връчване с ПИК от НОИ или електронен подпис.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn