142 години от излизането на първия брой на „Държавен вестник“

„Държавен вестник“ е основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално държавно издание.
Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки работен ден.

През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления, официални документи – конвенции, договори, а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.
„Държавен вестник“  излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от „Известия на Президиума на Народното събрание“.

От 1963 г. е отново „Държавен вестник“ като официален орган на Народното събрание.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за „Държавен вестник“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn