142 заявления за явяване на матури през май са подадени в панагюрските училища

142 заявления за явяване на матури през май са подадени в панагюрските училища. В това число влизат и заявления на хора, които не са успели да положат успешно изпита през минали години.

 

В панагюрската Професионална гимназия по индустриални технологии мениджмънт и туризъм /ПГИТМТ/ на държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се явят 89 ученика.  Най-желаният предмет за втора задължителна матура в ПТИТМТ е биология и здравно образование за която са подадени 23 заявления, следвана от философия с 11 заявления, 9 са желаещите за география и икономика, само 4 са избрали английски език.

За втора година дванадесетокласниците от професионалните гимназии и паралелки имат възможност да избират дали да полагат втория задължителен зрелостен изпит по общообразователен предмет, или вместо него в дипломата им да се впише средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация. 41 зрелостника от Професионалната гимназия са предпочели оценката от изпитите по професия пред втория държавен зрелостен изпит.

В СУ „Нешо Бончев” на държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се явят 53 ученици. Сред бончевци най-предпочитаните предмети за втора задължителна матура са английски език с 26 заявления, биология и здравно образование с 23 заявления, 3 са избрали математика, само 1 история и цивилизация.

Около 2 хиляди зрелостници ще се явят на матура тази година в областта. Началникът на Регионалното управление на образованието в Пазарджик Валентина Кайтазова съобщи, че подадените заявления са 2 075.

2018 са заявилите участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература. На втория задължителен изпит по предмет по избор ще се явят 1442-ма.

За поредна година най-много са избралите биология и здравно образование – 571 ученици. Английски език са посочили 383-ма зрелостници, а география и икономика – 279. Най-малко са мераклиите да полагат изпити по френски език – 11, а рекордът се държи от изпитите по химия и физика, на които ще се явят само по един зрелостник.

За трети зрелостен изпит по желание заявленията са общо пет и са за математика и английски език.

Възможност средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация да се впише в дипломите им, вместо да се явяват на втора матура по общообразователен предмет са поискали 552-ма младежи.

Матурите ще се проведат на 21 и 23 май. Изпитът ще продължи 4 часа и ще е разделен на модули. Няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn