15 058 лева за екипировка и обучения на доброволното формирование в община Панагюрище

15 058 лева са планирани в Бюджет 2017 година на Община Панагюрище за дейност „Доброволни формирования”. Средствата ще бъдат използвани за екипировка, обучения  и застраховка срещу злополука на 20 доброволци. В област Пазарджик доброволните формирования са 8 на брой – в Пазарджик, Батак, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера, Стрелча и  Сърница. Общият брой на участниците в тях е 83 души. Съгласно промените в Закона за защита при бедствия, общините с население до 20 000 жители вече са задължени да създават доброволни формирования. Към 20.01.2017 година регистрираните доброволни формирования за защита при бедствия в цялата страна са 189, с 2629 доброволци. Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:

1. спасителни операции;

2.ограничаване и ликвидиране на пожари;

3.операции по издирване и спасяване;

4.извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5.оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6.други операции, свързани със защитата.

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.  Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn