18 решения за развод е постановил Районен съд-Панагюрище през 2015 г.

138 граждански дела е разгледал Районен съд – Панагюрище през 2015 година, сочи справка в сайта на панагюрския съд. Най-много са решенията, свързани с облигационни искове – 38, следвани от разводите 18, 15 са били делата по чл. 30 от Закона за закрила на детето, 14 са взетите решения, свързани с заплащането на издръжка на малолетни деца. Вещните искове, които са разгледали съдиите са били 12, по 11 са решенията взети във връзка с делби и искове по Семейния кодекс, 9 са били делата, свързани с искове по Кодекса на труда. Три са взетите решения по Закона за защита от домашното насилие, също три са решенията взети по други дела. По Закона за гражданската регистрация са разгледани 2 дела, 1 е сключеното споразумение във връзка с Наказателния кодекс и 1 е взетото решение по дело с административен характер.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn