19 човека са в състава на доброволното формирование в община Панагюрище

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 143 доброволеца в 11 общини. Данните са на Регионалната дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пазарджик.

По общини числеността е следната:

 • Община Пазарджик- при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволци;
 • Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистрирани 20 доброволци;
 • Община Панагюрище- при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволци;
 • Община Лесичово- при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволци;
 • Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволци;
 • Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволци;
 • Община Батак- при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволца;
 • Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 18 доброволеци;
 • Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволци;
 • Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволци;
 • Община Пещера- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволци;
 • Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

Темата за оборудването на доброволните формирования е особено актуална, защото при липсата на технически средства изпълнението на дейностите по защитата при бедствия е затруднена. С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

 1. спасителни операции;
 2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
 3. операции по издирване и спасяване;
 4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 6. други операции, свързани със защитата.

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в базата на дирекцията в с. Бошуля. Като от края на м. август започна и провеждането на теоретична и практическа подготовка на доброволците, за реакция при наводнения и последващи кризи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn