2 603 вписвания са извършени в Районен съд-Панагюрище през миналата година

През отчетната 2016 г. в службата по вписванията са извършени 2603 вписвания: 930 броя продажби, 244 дарения, 11 замени, 53 договора за наем, 439 договора за аренда, 9 законни ипотеки, 47 броя договорни ипотеки, 204 броя възбрани, от които 7 на Държавни съдебни изпълнители /ДСИ/, 184 на Частни съдебни изпълнители / ЧСИ /, 13 на публичен изпълнител на Агенцията за държавни вземания /АДВ/ ; 4 броя постановления на ДСИ, 13 броя постановления на ЧСИ, 1 постановление на публичен изпълнител/АДВ, 15 броя искови молби, вписани са 35 делби, 69 констативни нотариални актове, 48 броя обстоятелствени проверки, 29 броя актове за държавна собственост, 282 броя актове за общинска собственост. Заличени са 29 броя ипотеки. В Службата са образувани 1344 нотариални дела. Извършени са 124 броя устни справки, писмени справки и удостоверения – 744, извършени са справки по молба на държавен орган – 5 бр., издадени са 765 преписи, извършени са 37 отбелязвания и 63 заличавания. Отказано е вписването на 18 броя актове. Обжалвани са 2 откази, които са потвърдени от Окръжен съд – Пазарджик, показва справка в отчетния доклад за миналата година на институцията.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn