2 699 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са завършили с осъждане през 2015 г.

През 2015 г. с осъждане са завършили 2 699 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 10.2% от всички наказани престъпления, сочи статистика на Национален статистически институт (НСИ). За този вид престъпления са осъдени 3 577 лица, или 12.9% от общия брой на осъдените лица.
• Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 1 918 нарушения на държавната граница са осъдени 2 732 лица, което представлява съответно 71.1% от престъпленията и 76.3% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.
• За 199 превеждания през граница са осъдени 261 лица, или 7.3% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn