21 305 лева допълнителен трансфер за община Панагюрище от държавния бюджет за възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на образователни учреждения

Министерски съвет одобри  допълнителни трансфери в размер 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2019/2020 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението. Община Панагюрище ще получи 21 305 лева. Средства в размер на 7 805 лева от тях са по направление „Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда“. 13 500 лева е размерът на трансфера за „Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труд“.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. Постановлението беше обнародвано в Държавен вестник на 27 ноември 2020г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn